Dit lokale TS-Center

Blue Install
Slideit Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Nytfyr

Fryseanlæg i Slagelse, Kulundborg, Gørlev, Vestsjælland

JK EL & KØL ApS er et autoriseret el og kølefirma, og har i mere end 25 år beskæftiget sig med køleteknik.

Køleanslag i Gørlev, Kalundborg, Slagelse, Vestsjælland

 

Følgende beskæftiger JK EL & KØL ApS sig primært med:

• Service på eksisterende køleanlæg

• Opbygning og installation af nye anlæg

• Opbygning af nye eller eksisterende køle- og frostrum

• Salg og installation af færdige små kølerum

Vi arbejder primært med køleanlæg, der anvender HFC kølemidler. Ved etablering af nye anlæg med fyldninger over 10 kg anvender vi naturlige kølemidler, som Co2 eller brine - glycol i samarbejde med HFC kølemidlerne eller Propan,

Ved fryseanlæg kan vi servicere anlæg med Co2 og HFC kølemidler. Ved etablering af nye anlæg med større fyldninger, anvender vi Co2 som er et naturligt og miljøvenlig kølemiddel.

Vi har stor erfaring med opbygning af køle- og frostrum, og kan i samarbejde med vores egne eller jeres entreprenør stå for opbygningen af komplette køle- eller fryserum i alle størrelser.

Små køle- og fryseanlæg med færdige rum i elementer til restauranter, kiosker o.lign. kan vi også være behjælpelige med.

Ved større køle- og fryseanlæg opbygger vi selv anlæggene så de er skræddersyet til den enkelte opgave. Det gør at vi kan udnytte anlægget til ikke bare at køle/fryse, men også anvende varmegenvinding til opvarmning af f.eks. varmt brugsvand.

Vi anvender velkendte produkter af høj kvalitet, og søger altid at anvende den bedste løsning til den givne arbejdsopgave. Og vi fokuser ved valget af de enkelte produkter og løsninger, på at leverer en så energi- og miljømæssig optimal løsning som det er muligt.

Vi har allerede hjulpet mange glade kunder i Slagelse, Kalundborg & Gørlev på Vestsjælland og er også klar til at hjælpe dig.

Danfoss

Cases

Nyt økologisk slagteri og butik

Mineslund fik nyt slagteri og opskæring, i den forbindelse stod vi for opbygningen af alle rummene og monteringen af de nye køleanlæg samt etablering af alle tilhørende el-installationer.

Rummenes vægge og lofter er opbygget i skumisoleret stålelementer, og vinduer og døre i plastik.

Det resulter i en rigtig god isolering af rummene hvilket medfører en stor økonomisk besparelse, ydermere er rengøringen hurtig og nem.

 Fryseanlæg i Gørlev, Kalundborg, Vestsjælland, Slagelse   Køleteknik Slagelse, Gørlev, Kalundborg, Vestsjælland

Køleanlæg i Slagelse, Gørlev, Kalundborg, VestsjællandCokøleanlæg

Nyt Cokøleanlæg til 100m2 frostrum hos JN MEAT i Slagelse.

Coer fremtidens kølemiddel da det slet ikke påvirker miljøet i samme grad som de gl. kølemidler.

Derudover er Co2 et billigt og meget effektivt kølemiddel, hvilket er med til at anlæggene opnår en god økonomi. 

 


Energistyrelsen - Spar Energi

TS Gruppen Logo

Daikin - Logo Danfoss - logo Panasonic - Logo Vølund Varmeteknik - Logo ISO 9001 - Logo Mitsubishi - Logo